Què és la musicoteràpia?És una disciplina que utilitza la música per a millorar la qualitat de vida de les persones. El seu objectiu principal és crear un espai on l’usuari pugui tenir una experiència musical que li aporti, no només plaer, sinó també uns beneficis terapèutics determinats.

Concretament, la World Federation of Music Therapy la defineix com la utilització de la música i/o els seus elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia) per un musicoterapeuta professional, amb un pacient o grup, en un procés dissenyat a promoure i facilitar la comunicació, la interacció, l’aprenentatge, la mobilitat, l’expressió, l’organització i altres objectius terapèutics per a treballar les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives de les persones.


Qui pot rebre musicoteràpia? Tothom. Sense necessitat de tenir coneixements musicals, gent de totes les edats i amb diferents tipus de problemes o necessitats poden beneficiar-se dels efectes de la música. Els camps d’aplicació de la musicoteràpia són quatre: educació, medicina, salut mental i geriatria.

Qui pot aplicar musicoteràpia? Només un musicoterapeuta professional amb titulació universitària i amb formació en les àrees clínica, musical i musicoterapèutica.

La musicoteràpia és una activitat passiva? No. Existeix la creença de que la musicoteràpia és quelcom tan senzill com escoltar música i esperar que aquesta ens “curi” de forma miraculosa. Res més lluny de la realitat. En musicoteràpia es poden usar tècniques passives com l’audició o els banys sonors però la majoria de tècniques usades són actives com poden ser el cant, la pràctica instrumental, el ball, les activitats de moviment, la improvisació, els contes musicals, la creació de cançons, els jocs musicals, entre  d’altres. En general totes elles són una font de plaer i és a partir del gaudi que s’assoleixen els objectius terapèutics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada