MT i discapacitatINTRODUCCIÓ

La música és un llenguatge universal i com a tal és un excel.lent mitjà per facilitar la comunicació, la interacció, l’aprenentatge i la mobilitat sigui quina sigui la condició de la persona.

Sobretot en l’àmbit de l’educació especial, la música és una eina ideal per a promoure el desenvolupament integral de la persona, aconseguir una més bona integració amb el món que l’envolta i, en definitiva, millorar la seva qualitat de vida.


OBJECTIUS

Un dels camps d'aplicació de la musicoteràpia és el de les persones amb discapacitats   física, psíquica o sensorial. En aquestes tres categories hi trobem persones amb  retard mental, trastorn general del desenvolupament, Síndrome de Down, Síndrome de Williams, paràlisi cerebral, TDAH, trastorns de la parla, TEA, problemes d’audició, problemas de visió, entre d’altres.

Els objectius específics vindrien definits segons el tipus de discapacitat i les caracterítiques personals de l’usuari però, a grans trets, els objectiu generals a treballar amb aquests col.lectius són:

Àrea cognitva: Desenvolupar el llenguatge, adquirir coneixements académics o pre-acadèmics, estimular la memòria, l'atenció i la percepció...

Àrea física: Promoure el moviment, millorar les habilitats motores,...

Àrea socioemocional: Potenciar les habilitats de comunicació, promoure la socialització. millorar conductes emocionals i socials, facilitar l’expressió de sentiments, millorar l’autoestima...


LES SESSIONS

Les sessions tenen una durada d’entre 1 i 1.5 hores setmanals i poden ser individuals o en grup. En funció de les caracterítiques del grup, són conduides per dos terapeutes.

Les tècniques que es fan servir  són: cant, pràctica instrumental, activitats de moviment, ball,  percussió corporal, improvisació (vocal i instrumental), audició  i jocs musicals, entre d’altres. Totes elles fan de la sessió un moment de distensió i diversió, i al mateix que es passa una estona agradable, es treballen una série d’objectius terapèutics.
                                                     
Aquest servei va a adreçat a centres educatius diversos com escoles ordinàries, escoles bressol, escoles d’educació especial, escoles de música, etc….

Qui ho desitgi pot inscriure’s a les sessions de musicoteràpia (individuals o grupals) que s’oferiran a Calafell, El Vendrell, Sitges, Vilanova i la Geltrú.

S’oferixen també sessions a domicili a tota la comarca del Garraf (i rodalies).

Per a més informació, preus, horaris, etc: mtgarraf@gmail.com, 637977250 (whatsapp) o facebook.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada